Villkor

Allmänt

Välkommen till vår hemsida, Burmond.com. Dessa villkor (“Villkoren”) gäller när du som konsument (“Du”) gör en beställning via Burmond.com och tillhörande sidor (“Webbplatsen”). Villkoren är ett avtal mellan dig och Inwestec Sweden AB (“Inwestec Sweden” eller “vi”), Stationsvägen 11, 523 74 Hökerum, Sverige, som äger varumärket Burmond, med reg. No. 018190362 (EU), 79290165 (US), 2041518 (CA)

Villkoren gäller endast för dig som konsument när en beställning görs via webbplatsen. Vi ber dig att noggrant läsa igenom villkoren innan du använder webbplatsen vidare.

Genom att göra köp från, och genom att använda webbplatsen, godkänner du följande villkor.

För att beställa på hemsidan måste du vara 18 år eller äldre. Inwestec Sweden accepterar, enligt svensk lag, att inte acceptera kreditkortsbetalningar från personer under 18 år. Vi förbehåller oss rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (till exempel om du har lämnat falsk personlig information och/eller har några uppgifter om utebliven betalning av skuld).

Inwestec Sweden har inget ansvar vid fel i bilder, produktbeskrivning eller tekniska specifikationer, felaktiga priser och prisjusteringar (såsom förändringar i priser från leverantörer eller valutafluktuationer), eller felaktig information om huruvida en vara finns i lager. Inwestec Sweden har rätt att korrigera sådana fel och att ändra eller uppdatera information när som helst. Om ett felaktigt pris har angetts för en vara som du har beställt kommer vi att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan vi fortsätter med beställningen. Alla bilder på hemsidan ska uteslutande ses som illustrationer. Eftersom skärmarna kan variera från skärm till skärm kan vi inte garantera att din skärm kommer att visa vilken färg som helst med 100 % noggrannhet.

Vi strävar ständigt efter att ha så korrekt produktinformation som möjligt för att säkerställa att du blir nöjd med ditt köp. Men ibland är lagernivåerna inte korrekta och vi förbehåller oss rätten att annullera dessa artiklar. Du kommer även att meddelas via e-post.

Webbplatsen och allt innehåll på den ägs av Inwestec Sweden. Informationen skyddas av bland annat immateriella rättigheter och marknadslagar. Detta innebär att varumärken, mönster, bilder, grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Inwestec Sweden.

Personlig information

När du handlar på vår hemsida kommer vi att lagra en del av dina personuppgifter för att kunna genomföra ditt köp. Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter och om någon information är felaktig kan du få den ändrad eller borttagen. Vi kan också använda cookies, till exempel för att förbättra din upplevelse av denna webbplats. Du kan läsa mer om hur vi använder personlig information och cookies i vår integritetspolicy.

Priser, avgifter och betalning

När vi får en beställning från dig skickar vi en bekräftelse till din e-postadress. Det är därför viktigt att du anger korrekt information när du gör en beställning. Vi rekommenderar att du sparar bekräftelsen för att underlätta eventuell kontakt med vår kundtjänst. Bekräftelsen är också ditt bevis på att du genomfört ditt köp.

I tillämpliga fall är priserna inklusive moms till den sats som är lämplig för mottagningslandet inom EU. Moms ingår inte i våra priser för kunder utanför EU.

Beställningar till länder utanför EU kan bli föremål för lokal moms, importtullar och/eller skatter, som tas ut när ditt paket når ditt land. Du kommer att ansvara för betalning av sådana importtullar och skatter. Det bör noteras att Inwestec Sweden inte har någon kontroll över dessa avgifter och eftersom dessa avgifter är olika för olika länder kan Inwestec Sweden inte förutse deras belopp. Kontakta ditt lokala tullkontor för mer information.

Om ditt land är en del av Europeiska unionen (EU) inkluderar priserna moms.

Du kan välja att betala med betalkort, kreditkort eller med Klarna. Inwestec Sweden har rätt att neka beställningen om fakturabetalningen eller annan liknande betalningsmetod som du valt inte är godkänd av Inwestec Sweden. Inwestec Sweden förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalningsmetoder, eller ändra betalningssätt om ditt val av betalning av någon anledning inte fungerar vid köptillfället. Observera att eventuella begränsningar av betalningsalternativen finns listade på webbplatsen.

Alla kredit- eller betalkortstransaktioner på Burmond.com hanteras av Klarna. Inwestec Sweden lagrar eller hanterar inte några bank- eller kreditkortsnummer på vår sida.

Inwestec Sweden kan erbjuda kampanjer på webbplatsen som har förmånligare villkor än vad som anges i dessa Villkor, såsom rabatter. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Inwestec Sweden i samband med kampanjen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid uppsägning eller återkallande av en kampanj kommer dessa villkor att gälla utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på webbplatsen kommer att gälla under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

Leverans och avbokning

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal dagar som anges på hemsidan. Om inte annat avtalats, till exempel i samband med beställning av varor som för närvarande inte finns i lager.

Om du upplever att leveransen av varor är försenad, vilket gör att du inte längre vill genomföra köpet, är det upp till dig att göra en hävning. I händelse av att varan redan har skickats måste kunden ta emot beställningen. En avbokning är inte giltig förrän bekräftelse erhållits från Inwestec Sweden. Om en produkt inte längre erbjuds har Inwestec Sweden rätt att häva köpet och utfärda återbetalning. Vi kommer att meddela kunden om en återbetalning eller om en liknande produkt finns tillgänglig.

Inwestec Swedens ansvar för fel i samband med leverans är begränsat i enlighet med leveransvillkoren för försändelsen, och vad som följer av dessa villkor. Vårt ansvar gentemot dig för eventuell förlust eller skada som uppstår i samband med din beställning på webbplatsen är begränsat till det totala beloppet för din beställning. Inwestec Sweden har inget ansvar för indirekta förluster.

Ångerrätt och bytesrätt

Du har 14 dagar på dig från dagen för mottagandet av din produkt på dig att få full återbetalning för ditt köp om du returnerar produkten, och upp till 30 dagar på dig att byta din produkt.

Varan ska vara i samma skick som när den togs emot. Produkten ska också vara i originalförpackningen med intakta etiketter och skyddande klistermärken.

Vid återbetalning kommer Inwestec Sweden att betala tillbaka beloppet till dig så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar från det datum vi fick ditt meddelande om retur. Inwestec Sweden kan hålla inne betalningen tills vi har mottagit varan eller du har bevisat att varorna har skickats tillbaka, till exempel genom ett returkvitto.

Återbetalningen kommer att göras till källan för det ursprungliga köpet, om inte annat avtalats eller om några problem uppstår.

En produkt kan endast ersättas med en produkt av lika eller mindre värde. Om du vill byta till en dyrare produkt måste du returnera produkten så ger vi full återbetalning. Efter detta kan du om du vill lägga till en ny beställning för rätt produkt.

Alla returer måste meddelas kundsupport, annars kommer de inte att accepteras.

Produkter köpta direkt från vår hemsida måste returneras till vårt lager för att en ersättning ska kunna göras. Produkterna kan inte bytas i en lokal butik.

Observera att du kan behöva betala frakten för returpaketet. Efter byte av en produkt betalar Inwestec Sweden fraktkostnaderna för det nya paketet.

Garanti och reklamationer

Inwestec Sveriges garanti gäller i ett (1) år.

Produkterna är tillverkade för att uppfylla våra höga kvalitetsstandarder. Dessutom omfattas produkterna även av vår garanti mot eventuella tillverkningsfel. Det täcker passform, sömmar och tyg. Inwestec Sveriges garanti täcker endast de delar som nämns ovan. För att rapportera ett garantiproblem, vänligen kontakta kundtjänst påcustomerservice@burmond.com

– Observera att Inwestec Swedens garanti inte täcker:

– Defekter och skador på grund av förlust, stöld, brand, vatten eller naturkatastrofer.

– Problem eller skador orsakade av felaktig användning, försummelse (slag, bucklor, klämning, fall), olyckor eller oförsvarlig reparation eller modifiering.

– Estetiska förändringar, defekter och skador på grund av normalt slitage och åldrande (t.ex. repor, slitet läder och flagnande färg etc.).

– Underlåtenhet att följa skötselanvisningarna (länk) kan upphäva garantin.

Det är viktigt att kunderna noggrant undersöker varan när den har tagits emot. Om din vara har skadats under transporten ska du anmäla detta så snart som möjligt till kundtjänsten. Om du upptäcker att en vara är skadad eller inte matchar den vara du beställt måste du kontakta kundtjänst inom 30 dagar.

Eventuella klagomål ska göras till vår kundtjänst. Vänligen ange ditt ordernummer och anledningen till ditt klagomål så återkommer vi med ytterligare instruktioner om hur du returnerar produkten. För det fall att en returnerad produkt inte har något fel har Inwestec Sweden rätt att ta ut en avgift för transportkostnader. Om en vara ska bytas ut görs detta på en produkt av liknande modell eller design. Om en viss produkt inte längre finns i lager har kunden rätt till återbetalning. Om det uppstår en tvist mellan dig som kund och Inwestec Sweden och vi inte kan lösa tvisten kan du lämna in ett klagomål till EU:s fungerande tvistlösning online, ODR. Mer information hittar du via följande länkhttp://ec.europa.eu/odr.

Användarskapat innehåll

Vår webbplats kan innehålla användargenererat innehåll som sociala medier. Inwestec Sweden tar inget juridiskt ansvar för sådant material. Om du misstänker ett upphovsrättsintrång, eller intrång i någon annan rättighet, eller av någon annan anledning känner dig kränkt av innehållet som publiceras på webbplatsen, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Äganderätt

Alla produkter förblir Inwestec Swedens egendom tills full betalning har erhållits.

Alla försök till bedrägeri kommer att polisanmälas. Inwestec Sweden förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

Force majeure

Vid krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution, uppror, regeringsåtgärder, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof eller liknande händelse, tekniska problem, fel i el-/telekommunikation/datakommunikation eller annan kommunikation, samt defekter eller förseningar i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som anges här. Inwestec Sweden kommer att kunna ansöka om force majeure. Dessa omständigheter ska utgöra grund för ansvarsfrihet och andra sanktioner. Om detta inträffar kommer vi att försöka informera dig.

Gällande lag och jurisdiktion

Svensk lag gäller för dessa Villkor och din användning av denna webbplats. I den mån lagen tillåter har svenska domstolar exklusiv jurisdiktion angående tvister som uppstår ur dessa Villkor eller din användning av webbplatsen, med undantag för fall där Inwestec Sweden frivilligt väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare där den har hemvist.

Ändringar av villkoren

Inwestec Sweden förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor. Eventuella ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på webbplatsen. Ändringar gäller från det att du har accepterat Villkoren (i samband med eventuella nya köp eller besök på webbplatsen), eller 30 dagar efter att vi har informerat dig om ändringarna. Inwestec Sweden rekommenderar att du håller dig uppdaterad på hemsidan regelbundet för att vara medveten om eventuella ändringar i Villkoren.

Ogiltighet

Om den behöriga domstolen, myndigheten eller skiljenämnden finner att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska bestämmelsen i fråga och alla andra bestämmelser vara giltiga och verkställbara i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller omöjliga att verkställa kommer att ersättas av relevant juridisk vägledning och rådgivning.

Företagsinformation

Inwestec Sweden AB

SE-523 54 Hökerum

Stationsvägen 11

Sverige

Org.no. SE559200-9509

Telefon: +46(0)321 531 500

Kontakt: Inwestec Sweden Support

Kundsupport

E-mail: customerservice@burmond.com